Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT


SẮP KHAI GIẢNG
18 Dec
LPI102_Linux Professional ...

40 hours

18:00 - 21:00 (3-5)

01 Dec
20414_Implementing an ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

24 Nov
ROUTE_Implementing Cisco IP ...

60 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

17 Nov
1Z0-063_Oracle Database 12c: ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

12 Nov
Implementing Cisco IOS ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

10 Nov
20413_Designing and ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

05 Nov
1Z0-061_Oracle Database 12c ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

03 Nov
20764_Administering a SQL ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

30 Oct
20742_Identity with Windows ...

40 hours

18:00 - 21:00 (3-5)

30 Oct
LPI101_Linux Professional ...

40 hours

18:00 - 21:00 (3-5)

27 Oct
20740_Installation, Storage, ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

27 Oct
PMP_Project Management ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

22 Oct
CHFI v8_Computer Hacking ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

20 Oct
CEH v9_Ethical Hacking and ...

60 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

29 Sep
20765_Provisioning SQL ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

29 Sep
20764_Administering a SQL ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

03 Sep
20741_Networking with ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

29 Aug
ROUTE_Implementing Cisco IP ...

60 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

29 Aug
SWITCH_Implementing cisco IP ...

60 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

27 Aug
TSHOOT_Troubleshooting and ...

60 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

25 Aug
1Z0-063_Oracle Database 12c: ...

16 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

25 Aug
Information Technology ...

24 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

25 Aug
CISSP_Certified Information ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

20 Aug
LPI101_Linux Professional ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

20 Aug
CHFI v8_Computer Hacking ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

04 Aug
20741_Networking with ...

40 hours

08:00-17:00 (Thứ 7)

17 Dec
1Z0-062_Oracle Database 12c: ...

40 hours

08:00-17:00 (2-4-6)

03 Dec
Interconnecting Cisco ...

80 hours

08:00-17:00 (2-4-6)

03 Dec
Oracle Database 12c: ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

03 Dec
CEH v10_Ethical Hacking and ...

40 hours

18:00 - 21:00 (2-4-6)

Chương trình đào tạo

Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

Cisco

SaigonCTT là đối tác đào tạo ủy quyền  cấp  cao  nhất  của  Cisco  tại  Việt Nam,  với đội ngũ giảng viên có trình độ CCIE/CCSI được Cisco công  nhận. SaigonCTT cung cấp các khóa học ủy quyền của Cisco với giáo trình do chính hãng cung cấp và các bài thi thực hành Lab theo đúng tiêu chuẩn Cisco.

 

Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

Microsoft

SaigonCTT là đối tác đào tạo ủy quyền của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions - CPLS) cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn  Microsoft – Microsoft Official Courseware (MOC), tài liệu chuẩn cùng  với đội ngũ giáo viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tế.
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

Oracle

Từ tháng 04/ 2008, SaigonCTT  vinh  dự là đối tác  đào tạo  ủy  quyền  của  hãng Oracle – OAEC (Oracle  Authorized  Education Center) tại  Việt Nam.  SaigonCTT cung cấp  các chương trình đào tạo từ cấp độ thấp đến cao: OCA, OCP, OCE và OCM...
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

EC_Council

SaigonCTT được EC-Council lựa  chọn là đối tác đào tạo ủy quyền vào tháng 7/2011, triển khai các chương trình đào tạo về bảo mật, an ninh mạng của EC-Council như: Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), EC- Council Certified  Security  Analyst  (ECSA),  EC-Council  Certified  Secure  Programmer (ECSP)…
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

LPI

SaigonCTT triển khai các khóa đào tạo về quản trị viên hệ thống Linux dành cho những kỹ thuật viên máy tính, mạng; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và xử lý sự cố hệ thống máy chủ và máy trạm Linux. Các chuyên viên  Linux  muốn  hệ  thống  hóa  kiến  thức  và thi lấy chứng chỉ LPI
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

ISC2

SaigonCTT được rất nhiều khách hàng tin tưởng và chọn là đơn vị đào tạo khóa CISSP - một  trong  những  chương  trình  đào  tạo được cấp chứng chỉ về bảo mật được thừa  nhận  rộng rãi trên toàn cầu của tổ chức Chứng chỉ quốc tế về bảo mật hệ thống thông tin (The International  Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²® . 
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

PMI

Năm 2012  SaigonCTT  triển  khai  đào  tạo  chương  trình  quản lý dự án phần mềm PMP -Chứng chỉ nhằm  công nhận sự am hiểu của cá nhân về những kiến thức, kỹ năng  lãnh đạo và quản lý  các thành  viên tham gia dự án để đạt được kết quả trong điều kiện ràng buộc  về t hời gian, ngân sách  và  tài nguyên.
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

ITIL

ITIL được phát triển bởi CCTA  (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã  được  thừa  nhận và sử dụng phổ biến trên  toàn  thế  giới  như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc  cung  cấp  dịch  vụ công nghệ thông tin (IT Service).
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT

Chương trình khác

SaigonCTT còn triển khai các khóa đào tạo: VMware vSphere™, CMMI, ISO 27001… và các Chương trình đào tạo biên soạn riêng để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng

Trung Tâm Khảo Thí

Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT Giới thiệu về Trung tâm khảo thí quốc tế SaigonCTT SaigonCTT là một trong những nơi đầu tiên tại Việt Nam được chỉ định là Trung tâm Khảo thí Quốc tế của Prometric và Pearson VUE.
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT Địa chỉ đăng ký Bộ phận tư vấn Khảo thí - Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT Thủ tục đăng ký Thông tin cần thiết để đăng ký thi CCQT tại SaigonCTT