Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Trung tâm khảo thí
Trang chủ   //  

Trung tâm khảo thí

Trung tâm khảo thí

Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT Giới thiệu về Trung tâm khảo thí quốc tế SaigonCTT SaigonCTT là một trong những nơi đầu tiên tại Việt Nam được chỉ định là Trung tâm Khảo thí Quốc tế của Prometric và Pearson VUE.
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT Địa chỉ đăng ký Bộ phận tư vấn Khảo thí - Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT Thủ tục đăng ký Thông tin cần thiết để đăng ký thi CCQT tại SaigonCTT