Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Trung Tâm Khảo Thí
Trang chủ   //  

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký

1. Thí sinh đến trực tiếp SaigonCTT và liên hệ với Bộ phận Đăng ký thi để nhận mẫu Đơn đăng ký dự thi. Những thông tin cần thiết để hoàn tất mẫu Đơn đăng ký:
  • Số Candidate ID (nếu thí sinh đã từng dự thi trước đó)
  • Họ và tên
  • Địa chỉ liên hệ
  • Số điện thoại liên lạc
  • Địa chỉ email
  • Mã số môn thi
  • Tên môn thi
  • Ngày/giờ thi
Sau khi hoàn tất thi sinh gửi lại Đơn đăng ký cho bộ phận phụ trách và đóng lệ phí.
 
2. Trường hợp thí sinh không thể trực tiếp đến SaigonCTT để đăng ký được, xin vui lòng liên hệ Bộ phận đăng ký thi bằng email hoặc điện thoại để được hướng dẫn thủ tục đăng ký và đóng lệ phí.
 
***Tải mẫu đơn đăng ký dự thi tại đây: