Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Trung Tâm Khảo Thí
Trang chủ   //  

Quy định khi đăng ký và dự thi

Quy định khi đăng ký và dự thi

Thời gian nhận đăng ký

-  Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần

  • Buổi sáng: 08h00 – 12h00
  • Buổi chiều: 13h15 – 20h00

-   Đăng ký trước ngày thi tối thiểu 02 ngày

Thời gian tổ chức thi

-  Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

  • Buổi sáng: 09h00
  • Buổi chiều: 14h00

Các giấy tờ cần mang theo khi dự thi:

-    Chứng minh nhân dân hoặc Passport có chữ ký.

-    Giấy tờ tùy thân có dán ảnh (giấy phép lái xe,…)

-    Giầy tờ có xác nhận chữ ký (thẻ ngân hàng bất kỳ: ATM/VISA Card/Master Card,...) có tên chủ thẻ và còn thời hạn sử dụng của thí sinh.

Quy định dời lịch thi

Thí sinh đã đăng ký bài thi nhưng muốn thay đổi lịch thi vui lòng trực tiếp đến SaigonCTT để làm thủ tục thay đổi lại lịch thi của mình và việc thay đổi này phải được hoàn tất trước ngày thi tối thiểu 01 ngày với chi phí phát sinh theo quy định của hãng (nếu có)

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ Confirmation Email đã gửi cho thí sinh trước khi đến thi bởi Pearson Vue, đặc biệt là phần Admission Policy để biết thêm thủ tục khi đến tham dự kỳ thi:

Please arrive at the test center 15 minutes before your scheduled appointment. This will allow you enough time to complete the check-in procedures before beginning your exam. You will be required to show two (2) valid forms of personal identification. Both forms must contain your signature, must be current (not expired), and at least one form must contain your photo. If you arrive more than 15 minutes after your appointment time and are refused admission, the exam and delivery fees are not refundable.

You will not be allowed to take any personal items with you into the testing room. This includes all bags, books not authorized by the testing program, notes, cell phones, pagers, watches and wallets.

No personal items may be taken into the testing room. This includes all bags, books not authorized by the sponsor, notes, phones, pagers, watches and wallets.

Trên đây là các quy định chung, các trường hợp đặc biệt khác sẽ theo quy định của từng hãng.