Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Trang chủ   //  

CƠ HỘI GIẢM GIÁ KHI THI 2 CCQT MICROSOFT

CƠ HỘI GIẢM GIÁ KHI THI 2 CCQT MICROSOFT

 Microsoft Learning VietNam mang đến cho các bạn học viên cơ hội để trở thành MCTS hoặc nâng cao trở thành MCPD, giúp bạn khẳng định sự hiểu biết và đẳng cấp của một Lập Trình Viên Chuyên Nghiệp.

Nội dung chính thức về chương trình sẽ được cập nhật tại trang we
b:
http://www.microsoft.com/vietnam/learning/stepup

Danh sách các chứng chỉ ưu đãi:

Technology

Exam Number

Exam Name

Visual Studio 2005

070-526

TS: Microsoft® .NET Framework 2.0 - Windows®-based Client Development

070-528

TS: Microsoft® .NET Framework 2.0 - Web-based Client Development

070-529

TS: Microsoft® .NET Framework 2.0 - Distributed Application Development

070-536

TS: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation

070-543

TS: Visual Studio® 2005 Tools for Microsoft Office System

070-547

PRO: Designing and Developing Web-based Applications by Using the Microsoft® .NET Framework

070-548

PRO: Designing and Developing Windows®-based Applications by Using the Microsoft® .NET Framework

070-549

PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft® .NET Framework

070-551

UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft® .NET Framework

070-552

UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows® Developer by Using the Microsoft® .NET Framework

070-553

UPGRADE: MCSD Microsoft® .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer by Using the Microsoft® .NET Framework: Part 1

070-554

UPGRADE: MCSD Microsoft® .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer by Using the Microsoft® .NET Framework: Part 2

070-558

Upgrade: MCAD Skills to MCTS Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework

070-559

Upgrade: MCAD Skills to MCTS Web Applications by Using the Microsoft .NET Framework

SQL 2005

070-431

TS: Microsoft® SQL Server™ 2005 - Implementation and Maintenance

070-441

PRO: Designing Database Solutions by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

070-442

PRO: Designing and Optimizing Data Access by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

070-443

PRO: Designing a Database Server Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

070-444

PRO: Optimizing and Maintaining a Database Administration Solution by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

070-445

TS: Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence–Implementation and Maintenance

070-446

PRO: Designing a Business Intelligence Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

070-447

UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP Database Administrator by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

Vista

070-600

Microsoft Windows Vista for the Business Worker

070-620

TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client

070-621

Upgrading your MCDST Certification to MCITP Enterprise Support

070-622

Pro: Microsoft Desktop Support – ENTERPRISE

070-623

Installing, Maintaining, Supporting, and Troubleshooting Applications on the Windows Vista Client - Consumer

070-624

TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops

070-625

Connected Home Integrator

070-626

Consumer Sales Specialist

070-656

TS: Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuring

070-635

TS: Deploying Microsoft® Operating Systems and Applications Using Microsoft Deployment Toolkit 2008

070-655

TS: Windows Vista and Server Operating Systems, Pre-installing for OEMs

Visual Studio 2008

070-502

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application Development

070-503

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Communication Foundation Application Development

070-504

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Workflow

070-561

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development

070-562

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development

070-505

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development

070-563

PRO: Designing and Developing Windows Applications using Microsoft .NET Framework 3.5

070-564

PRO: Designing and Developing ASP.NET Applications using Microsoft .NET Framework 3.5

070-565

PRO: Designing and Developing Enterprise Applications using Microsoft .NET Framework 3.5

070-566

UPGRADE: Transition your MCPD Windows Developer Skills to MCPD Windows Developer 3.5

070-567

UPGRADE: Transition your MCPD Web Developer Skills to MCPD ASP.NET Developer 3.5

070-568

Upgrade: Transition Your MCPD Enterprise Application Developer Skills to MCPD Enterprise Application Developer 3.5, Part 1

070-569

Upgrade: Transition Your MCPD Enterprise Application Developer Skills to MCPD Enterprise Application Developer 3.5, Part 2

ISA 2006

070-351

TS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring

SQL 2008

070-432

TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

070-448

TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance

070-452

PRO: Designing a Business Intelligence Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008

070-450

PRO: Designing, Optimizing and Maintaining a Database Administrative Solution Using Microsoft SQL Server 2008

070-433

TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development

070-451

PRO: Designing Database Solutions and Data Access Using Microsoft SQL Server 2008

070-453

UPGRADE: Transition your MCITP Database Administrator Skills to MCITP Database Administrator 2008

070-454

UPGRADE: Transition your MCITP Database Developer Skills to MCITP Database Developer 2008

070-455

UPGRADE: Transition your MCITP Business Intelligence Developer Skills to MCITP Business Intelligence Developer 2008

SCCM 2007

070-401

TS: Microsoft® System Center Configuration Manager, Configuring

SCOM 2007

070-400

TS: Microsoft® System Center Operations Manager, Configuring

Forefront

070-557

TS: Microsoft Forefront Client and Server, Configuring

Nhanh tay đăng kí thi tại trung tâm Prometric - SaigonCTT trước ngày

30/06/2009


Các tin khác

DUY NHẤT TẠI SAIGONCTT CHI NHÁNH HÀ NỘI : ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

12/08/2019

Ở đâu Học “chất” - Ưu đãi “khủng” - Học đã hay còn rinh ngay quà về?! Rộn ràng ưu ...
[HN] SAIGONCTT KHAI GIẢNG KHÓA “DATA SCIENCE & BIG DATA ANALYTICS” CHO CÁC CÁN BỘ IT NGÀNH NGÂN HÀNG

24/06/2019

Nhận được sự tín nhiệm của Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ...
SAIGONCTT KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “JUNIPER JNCIA” CHO KHÁCH HÀNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH.

20/06/2019

Sáng ngày 19/06/2019 tại TP.HCM, Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn (SaigonCTT) đã tổ ...