Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]

Thời lượng: 48 giờ | Ngày khai giảng: 26/10/2021 | Ngày học: Thứ 3-5 - Giờ học: 18:30 - 21:00

48

Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ có thể:

 • Mô tả trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định (SDDC)
 • Giải thích các thành phần vSphere và chức năng của chúng trong cơ sở hạ tầng
 • Mô tả các lợi ích và khả năng của VMware Skyline
 • Cài đặt và cấu hình máy chủ ESXi
 • Triển khai và cấu hình VMware vCenter® Server Appliance ™
 • Sử dụng VMware vSphere® Client ™ để quản lý vCenter
 • Mô tả các công nghệ lưu trữ được hỗ trợ bởi vSphere
 • Cấu hình không gian lưu trữ bằng iSCSI và NFS
 • Tạo và quản lý kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS
 •  khái niệm cơ bản về ảo hóa máy chủ.

 •  Nhận thức về các phương pháp bảo mật cơ bản. 

 • Trải nghiệm làm việc thực hành với các hệ điều hành máy khách Windows như Windows 8, Windows 8.1 hoặc Windows 10.

 • Trải nghiệm cơ bản với Windows PowerShell.

 

Nội dung khoá học:

-         Windows Server Administration Overview

-         Identity Services in Windows Server

-         Network Infrastructure services in Windows Server

-         File Servers and Storage management in Windows Server

-         Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

-         High Availablity in Windows Server

-         Disaster recovery in Windows Server

-         Windows Server security

-         Remote Desktop Services in Windows Server

-         Remote access and web services in Windows Server

-         Monitoring, performance, and troubleshooting

Upgrade and migration in Windows Server