Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

MCSA: Windows Server 2016

20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Thời lượng: 40 giờ | Ngày khai giảng: 05/01/2021 | Ngày học: Thứ 3-5 - Giờ học: 18:00 - 21:00

40 giờ

 • Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia CNTT làm việc với Windows Server, các chuyên gia chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên  có khả năng:

 • Chuẩn bị và cài đặt Nano Server, Server Core, và lên kế hoạch nâng cấp máy chủ.
 • Mô tả các tùy chọn lưu trữ, bao gồm các định dạng bảng phân vùng, các loại đĩa, hệ thống tập tin, đĩa cứng ảo, cách quản lý ổ đĩa.
 • Mô tả các giải pháp lưu trữ doanh nghiệp và lựa chọn giải pháp thích hợp cho một tình huống cụ thể.
 • Triển khai và quản lý không gian lưu trữ.
 • Cài đặt và cấu hình Microsoft Hyper-V.
 • Triển khai, cấu hình và quản lý Windows và Hyper-V Container.
 • Mô tả các công nghệ khôi phục thảm hoạ và tính sẵn sàng cao trong Windows Server 2016.
 • Triển khai Failover Cluster.
 • Thực hiện chuyển đổi dự phòng cho các máy ảo Hyper-V.
 • Cấu hình cân bằng tải - NLB.

MCSA Windows Server 2016

Trước khi tham dự khóa học, học viên phải có:

 • Kiến thức về mạng cơ bản.
 • Kiến thức cơ bản về an ninh mạng.
 • Hiểu biết về các khái niệm AD DS.
 • Kiến thức cơ bản về phần cứng máy chủ.
 • Kinh nghiệm hỗ trợ và cấu hình hệ điều hành Windows như Windows 8 hoặc Windows 10.

Bài 1: Cài đặt và nâng cấp Server

 • Introducing Windows Server 2016
 • Preparing and installing Nano Server and Server Core
 • Preparing for upgrades and migrations
 • Migrating server roles and workloads
 • Windows Server activation models

Bài 2: Cấu hình Local storage

 • Managing disks in Windows Server 2016
 • Managing volumes in Windows Server 2016

Bài 3: Triển khai Enterprise storage solutions

 • Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
 • Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
 • Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
 • Configuring sharing in Windows Server 2016

Bài 4: Triển khai Storage Spaces và Data Deduplication

 • Implementing Storage Spaces
 • Managing Storage Spaces
 • Implementing Data Deduplication

Bài 5: Cài đặt và cấu hình Hyper-V và Virtual machines

 • Overview of Hyper-V
 • Installing Hyper-V
 • Configuring storage on Hyper-V host servers
 • Configuring networking on Hyper-V host servers
 • Configuring Hyper-V virtual machines
 • Managing Hyper-V virtual machines

Bài 6: Triển khai và quản lý Windows Server và Hyper-V containers

 • Overview of containers in Windows Server 2016
 • Deploying Windows Server and Hyper-V containers
 • Installing, configuring, and managing containers

Bài 7: Giới thiệu về HA và DR

 • Defining levels of availability
 • Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
 • Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B
 • High availability with failover clustering in Windows Server 2016

Bài 8: Triển khai và quản lý Failover Clustering

 • Planning a failover cluster
 • Creating and configuring a new failover cluster
 • Maintaining a failover cluster
 • Troubleshooting a failover cluster
 • Implementing site high availability with stretch clustering

Bài 9: Triển khai Failover Clustering cho Hyper-V virtual machines

 • Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
 • Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
 • Key features for virtual machines in a clustered environment

Bài 10: Triển khai Network Load Balancing

 • Overview of NLB clusters
 • Configuring an NLB cluster
 • Planning an NLB implementation

Bài 11: Quản lý Images

 • Introduction to deployment images
 • Creating and managing deployment images by using MDT
 • Virtual machine environments for different workload

Bài 12: Quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống cài đặt

 • WSUS overview and deployment options
 • Update management process with WSUS
 • Overview of PowerShell DSC
 • Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs