Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Certified Ethical Hacking (CEH v.11)

Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11)

Thời lượng: 40 giờ | Ngày khai giảng: 25/10/2021 | Ngày học: Thứ 2-4-6 - Giờ học: 18:30 - 21:00

40 giờ

  • Với phương châm đơn giản nhưng không kém hiệu quả “Hiểu Hacker để chống hacker”, khoá học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như scan, test, hack và secure hệ thống. Những bài thực hành lab sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn khi bảo mật hệ thống.
  • Học viên sẽ tiếp cận các kỹ thuật phòng chống như scanning và tấn công vào hệ thống thực tế mà không làm nguy hiểm đến hệ thống. Từ đó, học viên sẽ đúc kết được các kinh nghiệm phòng chống hiệu quả cho hệ thống mình.

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên  có khả năng:

  • Nắm được hầu hết các kiến thức mới nhất về các lỗ hổng bảo mật, các công cụ và các phương thức tấn công.
  • Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế hiện tại vào các việc đánh giá các thiệt hại gây ra bởi những cuộc tấn công mạng gây ra.
  • Sử dụng thành thạo các phương thức tấn công – phòng thủ cho các hệ thống mạng máy tính thông thường, và các hệ điều hành của các dòng smartphone như Windows 8, Android, IOS,…

 

Học viên phải có kiến thức về:

  • Networking (CCNA)
  • System (Windows, Linux, v.v.)

Bài 1: Giới thiệu Ethical Hacking

Bài 2: Footprinting và Reconnaissance

Bài 3: Scanning Networks

Bài 4: Enumeration

Bài 5: Vulnerability Analysis

Bài 6: System Hacking

Bài 7: Malware Threats

Bài 8: Sniffing

Bài 9: Social Engineering

Bài 10: Denial-of-Service

Bài 11: Session Hijacking

Bài 12: Evading IDS, Firewalls, và Honeypots

Bài 13: Hacking Web Servers

Bài 14: Hacking Web Applications

Bài 15: SQL Injection

Bài 16: Hacking Wireless Networks

Bài 17: Hacking Mobile Platforms

Bài 18: IoT and OT Hacking

Bài 19: Cloud Computing

Bài 20: Cryptography