Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

CompTIA Security+

CompTIA Security+

Thời lượng: 40 giờ | Ngày khai giảng: 07/06/2021 | Ngày học: Thứ 2-4-6 - Giờ học: 19:00 - 21:00

40 giờ

 • Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức để tham dự kỳ thi CompTIA Security + SY0-501. Chứng chỉ CompTIA Security + là một chứng chỉ tin cậy trên toàn cầu. 
 •  Khóa học này sẽ dạy cho bạn các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng và tham gia ứng phó sự cố và giảm thiểu rủi ro.

 

 

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Xác định hành vi xâm nhập của các đối tượng tấn công qua không gian mạng.
 • Hiểu các nguyên tắc hoạt động an ninh mạng có tổ chức và các yếu tố của chính sách an ninh mạng hiệu quả.
 • Biết các công nghệ và việc sử dụng các tiêu chuẩn và sản phẩm mật mã.
 • Cài đặt và cấu hình các công nghệ bảo mật mạng và máy chủ.
 • Mô tả được cách thực thi bảo mật không dây và bảo mật từ xa.
 • Mô tả được các tiêu chuẩn và sản phẩm được sử dụng để thực thi bảo mật trên web và công nghệ truyền thông.
 • Xác định được các chiến lược để đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh, khả năng chống các nguy cơ, các lỗi xảy ra, và khả năng phục hồi sau các cuộc tấn công..
 • Tổng hợp được các lỗ hổng trong ứng dụng và mã hóa đồng thời xác định các biện pháp để giảm thiểu các lỗ hổng này.
Trước khi tham gia khóa học, học viên cần có kiến thức về:
 • Có nhiều kiến thức về TCP/IP, các giao thức và các công cụ xử lý sự cố
 • Có thể sử dụng Windows để tạo và quản lý tệp và sử dụng các tính năng quản trị cơ bản (Explorer, Control Panel and Management Consoles).
 • Biết các thuật ngữ và chức năng mạng cơ bản (như Mô hình OSI, Ethernet, TCP/IP, switches and routers).

 

Threats, Attacks, and Vulnerabilities

 • Indicators of Compromise
 • Critical Security Controls
 • Security Posture Assessment Tools
 • Incident Response

Identity and Access Management

 • Cryptography
 • Public Key Infrastructure
 • Identification and Authentication
 • Identity and Access Services
 • Account Management

Architecture and Design (1)

 • Secure Network Design
 • Firewalls and Load Balancers
 • IDS and SIEM
 • Secure Wireless Access
 • Physical Security Controls

Architecture and Design (2)

 • Secure Protocols and Services
 • Secure Remote Access
 • Secure Systems Design
 • Secure Mobile Device Services
 • Secure Virtualization and Cloud Services

Risk Management

 • Forensics
 • Disaster Recovery and Resiliency
 • Risk Management
 • Secure Application Development
 • Organizational Security