Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA)

Thời lượng: 40 giờ | Ngày khai giảng: 18/10/2021 | Ngày học: Thứ 2-4-6 - Giờ học: 18:30 - 21:00

80 giờ

Khóa học tập trung vào việc cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để người học có thể thiết lập, vận hành và xử lý sự cố trong môi trường mạng IPv4 và IPv6 cho văn phòng với quy mô nhỏ và vừa. Khóa học giúp học viên có thể cấu hình các thiết bị SWITCH, ROUTER, triển khai các chính sách và kỹ thuật bảo mật thiết bị. Ngoài ra học viên còn được trải nghiệm cấu hình thiết bị Cisco Wireless Controller trong việc quản trị mạng không dây, cũng như tự động hoá trong quản lý và vận hành hệ thống.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để tự tin làm việc trong những môi trường quản trị mạng chuyên nghiệp.

 • Xác định các thành phần và đặc điểm cơ bản của mạng máy tính.
 • Nắm vững các mô hình truyền thông được sử dụng trong mạng máy tính.
 • Mô tả các tính năng và chức năng của hệ điều hành Cisco IOS.
 • Hiểu rõ khái niệm mạng LAN và vai trò của bộ chuyển mạch (Switch) trong mạng LAN.
 • Mô tả Ethernet là lớp Network Access của mô hình TCP/IP và hoạt động của các bộ chuyển mạch.
 • Cài đặt, cấu hình cơ bản bộ chuyển mạch.
 • Mô tả lớp Internet của mô hình TCP/IP, địa chỉ IPv4 v2 kỹ thuật chia subnet.
 • Mô tả lớp Transport và lớp Application mô hình TCP/IP.
 • Tìm hiểu khái niệm về định tuyến (routing).
 • Cài đặt, cấu hình cơ bản bộ định tuyến (Router) của Cisco
 • Tìm hiểu cách thức truyền dữ liệu giữa bộ chuyển mạch và bộ định tuyến
 • Xác định và giải quyết các sự cố phổ biến trong mạng chuyển mạch và các vấn đề liên quan đến địa chỉ IPv4.
 • Mô tả các tính năng chính, cách cấu hình và kiểm tra địa chỉ IPv6 trên thiết bị.
 • Mô tả hoạt động, lợi ích và hạn chế của định tuyến tĩnh
 • Mô tả, cấu hình và kiểm tra VLAN và TRUNK.
 • Mô tả ứng dụng và cấu hình của định tuyến giữa các VLAN.
 • Giải thích các khái niệm cơ bản về giao thức định tuyến động và mô tả các thành phần và thuật ngữ của OSPF.
 • Giải thích cách hoạt động của STP và RSTP.
 • Cấu hình tập hợp liên kết bằng EtherChannel.
 • Mô tả mục đích của các giao thức dự phòng lớp 3.
 • Mô tả các khái niệm cơ bản về mạng và VPN.
 • Mô tả hoạt động của ACL và các ứng dụng của chúng trong mạng.
 • Định cấu hình truy cập Internet bằng ứng dụng khách DHCP và giải thích và định cấu hình NAT trên bộ định tuyến của Cisco.
 • Mô tả các khái niệm QoS cơ bản.
 • Mô tả các khái niệm về mạng không dây, loại mạng không dây nào có thể được xây dựng và cách sử dụng WLC.
 • Mô tả kiến ​​trúc mạng và thiết bị và giới thiệu ảo hóa.
 • Giới thiệu khái niệm về khả năng lập trình mạng và SDN và mô tả các giải pháp quản lý mạng thông minh như Trung tâm DNA của Cisco, SD-Access và SD-WAN.
 • Cấu hình các công cụ giám sát hệ thống IPS cơ bản.
 • Mô tả việc quản lý các thiết bị của Cisco.
 • Mô tả cảnh quan mối đe dọa an ninh hiện tại.
 • Mô tả các công nghệ phòng thủ mối đe dọa.
 • Thực hiện cấu hình bảo mật cơ bản của mặt phẳng quản lý thiết bị.
 • Thực hiện các bước cơ bản để làm cứng thiết bị mạng.

 

CCNA certification

 

Để tham gia khóa học hiệu quả, học viên cần đạt một số yêu cầu tối thiểu:
 • Học viên cần có một số kiến thức cơ bản về mạng TCP/IP
 • Học viên có khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.
 • Học viên cần có một số kiến thức cơ bản về chia subnet và định tuyến IP.

Ngày 1

 • Exploring the Functions of Networking
 • Introducing the Host-to-Host Communications Model
 • Operating Cisco IOS Software
 • Introducing LANs
 • Exploring the TCP/IP Link Layer

Ngày 2

 • Starting a Switch
 • Introducing the TCP/IP Internet Layer, IPv4 Addressing, and Subnets
 • Explaining the TCP/IP Transport Layer and Application Layer
 • Exploring the Functions of Routing
 • Configuring a Cisco Router

Ngày 3

 • Exploring the Packet Delivery Process
 • Troubleshooting a Simple Network
 • Introducing Basic IPv6
 • Configuring Static Routing
 • Implementing VLANs and Trunks

Ngày 4

 • Routing Between VLANs
 • Introducing OSPF
 • Improving Redundant Switched Topologies with EtherChannel
 • Explaining Basics of ACL
 • Enabling Internet Connectivity

Ngày 5

 • Explaining the Evolution of Intelligent Networks
 • Introducing System Monitoring
 • Managing Cisco Devices
 • Securing Administrative Access
 • Implementing Device Hardening

Ngày 6-8 Self-Study

 • Building Redundant Switched Topologies
 • Exploring Layer 3 Redundancy
 • Introducing WAN Technologies
 • Introducing QoS
 • Explaining Wireless Fundamentals
 • Introducing Architectures and Virtualization
 • Examining the Security Threat Landscape
 • Implementing Threat Defense Technologies