Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking (CEH v.11)
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 08/05/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 24/04/2021 04 Dã Tượng Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 20/04/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.Hồ Chí Minh Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 17/04/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.Hồ Chí Minh Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 10/04/2021 Online Chi tiết
COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V9 (CHFIv9)
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI v9) 24/04/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Chi tiết
Oracle - Database
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 05/05/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Chi tiết
LPI - System
LPIC-1 (Linux level 1)
LPI101_Linux Professional Institute 101 23/04/2021 287B Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Chi tiết
Cisco - Network
CCNA
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 17/04/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TPHCM Chi tiết
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 16/04/2021 Online Chi tiết