Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
Cisco - Network
CCNP Enterprise
The Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) 21/04/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) 11/04/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) 24/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
ISC2 - Security
Certified Information Systems Security Professional - CISSP
CISSP_Certified Information Systems Security Professional 28/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Microsoft - Network
MCSA: Windows Server 2016
20764_Administering a SQL Database Infrastructure 28/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 24/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
20741_Networking with Windows Server 2016 10/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
ITIL - Quản lý CNTT
ITIL Foundation v4
Information Technology Infrastructure Library Foundation 26/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Khóa học thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp - Quản lý CNTT
Business Analysis
Business Analysis 25/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking - CEH v.10
CEH v10_Ethical Hacking and Countermeasures V.10 23/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
CEH v10_Ethical Hacking and Countermeasures V.10 14/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
LPI - System
LPIC-1 (Linux level 1)
LPI101_Linux Professional Institute 101 23/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Oracle - Database
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
Oracle Database 12c: Introduction to SQL 21/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
1Z0-061_Oracle Database 12c Introduction to SQL 16/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 16/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
PMI - Quản lý CNTT
Project Management Professional (PMP)
PMP_Project Management Professional 21/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Khóa học thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp - Security
An Toàn Thông Tin
An Toàn Thông Tin 14/03/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết