Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
Google - Cloud Computing
Professional Cloud Architect Certification
Professional Cloud Architect (PCA) 29/07/2021 Online Chi tiết
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking (CEH v.11)
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 27/07/2021 Online Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 22/07/2021 Online Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 05/07/2021 Online Chi tiết
COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V9 (CHFIv9)
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI v9) 03/07/2021 Online Chi tiết
ISC2 - Security
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 26/07/2021 Online Chi tiết
LPI - System
LPIC-1 (Linux level 1)
LPI101_Linux Professional Institute 101 24/07/2021 Online Chi tiết