Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
ISC2 - Security
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25/02/2021 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
EC_Council - Security
COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V9 (CHFIv9)
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI v9) 23/02/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI v9) 25/01/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Oracle - Database
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 25/01/2021 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Microsoft - Network
MCSA: Windows Server 2016
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 05/01/2021 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
Microsoft - Others
Microsoft Power BI
Power BI for Technical 13/12/2020 Online Chi tiết