Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
Oracle - Database
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1z0-052_Oracle Database: Administration Workshop 1 Ed 2 29/06/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
1Z0-061_Oracle Database 12c Introduction to SQL 27/05/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Oracle Database 12c: Administrator Certified Professional (OCP)
1Z0-063_Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 27/06/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
1Z0-063_Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Ed 2 30/05/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Cisco - Network
CCNA
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 20/06/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
PMI - Quản lý CNTT
Project Management Professional (PMP)
Quản lý dự án - Project Management Professional (PMP) 13/06/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
ITIL - Quản lý CNTT
ITIL Foundation v4
Information Technology Infrastructure Library Foundation (ITIL) 10/06/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
ISC2 - Security
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06/06/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking (CEH v.10)
Ethical Hacking and Countermeasures V.10 (CEH v10) 06/06/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.10 (CEH v10) 23/05/2020 04 Dã Tượng Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Chi tiết
Microsoft - Network
MCSA: Windows Server 2016
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 28/05/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
LPI - System
LPIC-1 (Linux level 1)
LPI101_Linux Professional Institute 101 27/05/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết