Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
Microsoft - Others
Microsoft Power BI
Power BI for End Users 28/11/2020 04 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Chi tiết
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking (CEH v.11)
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 26/11/2020 Tòa nhà Sao Bắc, 04 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 21/11/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 21/11/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
LPI - System
LPIC-1 (Linux level 1)
LPI101_Linux Professional Institute 101 25/11/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP. HCM Chi tiết
Oracle - Database
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 24/11/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Microsoft - Database
MCSA: SQL 2016 Database Admin
20764C_Administering a SQL Database Infrastructure 09/11/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
20764C_Administering a SQL Database Infrastructure 26/10/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Chi tiết
Microsoft - Network
MCSA: Windows Server 2016
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 05/11/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
Cisco - Network
CCNA
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 24/10/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TPHCM Chi tiết