Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
Oracle - Database
Oracle Database 12c: Administrator Certified Professional (OCP)
1Z0-063_Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Ed 2 29/08/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TPHCM Chi tiết
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1Z0-061_Oracle Database 12c Introduction to SQL 08/08/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
LPI - System
LPIC-1 (Linux level 1)
LPI101_Linux Professional Institute 101 20/08/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
LPI101_Linux Professional Institute 101 15/08/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Cisco - Network
CCNA
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 15/08/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 04/07/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
Microsoft - Network
MCSA: Windows Server 2016
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 04/08/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 06/07/2020 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh Chi tiết
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking (CEH v.10)
Ethical Hacking and Countermeasures V.10 (CEH v10) 25/07/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 Quận 3 TPHCM Chi tiết
PMI - Quản lý CNTT
Project Management Professional (PMP)
Quản lý dự án - Project Management Professional (PMP) 11/07/2020 04 Dã Tượng Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Chi tiết