Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng Địa điểm
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking (CEH v.11)
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 15/10/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TPHCM Chi tiết
Ethical Hacking and Countermeasures V.11 (CEH v11) 07/09/2020 Tòa nhà Sao Bắc, 04 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi tiết
Microsoft - Network
MCSA: Windows Server 2016
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 01/10/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
Microsoft - Database
MCSA: SQL 2016 Database Admin
20764C_Administering a SQL Database Infrastructure 30/09/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Cisco - Network
CCNA
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 26/09/2020 Tòa nhà Sao Bắc, 04 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi tiết
Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) 18/09/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TP.HCM Chi tiết
Oracle - Database
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 24/09/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 9 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
1Z0-061_Oracle Database 12c Introduction to SQL 04/09/2020 287B Điện Biên Phủ Phường 9 Quận 3 TP.HCM Chi tiết
Microsoft - System
MCSA: Windows Server 2016
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 18/09/2020 Tòa nhà Sao Bắc, 04 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi tiết
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 16/09/2020 287B Điện Biên Phủ phường 7 quận 3 TPHCM Chi tiết