Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Giới thiệu

Trang chủ

Dịch vụ cung cấp

Các khóa học ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là các khóa học Quản Trị Hệ Thống và Mạng  theo sát nhu cầu thực tế đã giúp SaigonCTT được đánh giá cao và được chọn lựa nhiều nhất bởi khách hàng. Sau khi hoàn tất các khóa học, học viên sẽ tự tin bước vào các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế của các hãng Cisco, Microsoft, Sun Microsystems, SCP,…

Quy mô và bài bản đó là nét đặt trưng của các chương trình đào tạo tại SaigonCTT. Với các chương trình từ cơ bản đến nâng cao giúp các học viên có một hệ thống kiến thức và kỹ năng rõ ràng. Đặc biệt tại SaigonCTT, tất cả các học viên đều được huấn luyện trên giáo trình mới nhất của chính hãng, nội dung chương trình luôn được thay đổi và cập nhập theo xu hướng phát triển toàn cầu.

Chương trình đào tạo theo nhu cầu được thiết kế riêng phù hợp với các công ty trước nhu cầu về CNTT ngày càng cao. Thời gian học được thiết kế linh động, nội dung thực tế, phương pháp học ứng dụng thực hành nhưng vẫn đảm bào theo đúng chuẩn của chính hãng.