Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Oracle   //  

Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)

Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)

The Oracle Certified Associate (OCA) for Oracle Database 12c assesses fundamental concepts and skills DBAs need for daily operational management and maintenance.
1Z0-061_Oracle Database 12c Introduction to SQL

This course helps you write subqueries, combine multiple queries into a singlequery using SET operators and report aggregated data using group functions. Learn this and more through hands-onexercises.

1Z0-062_Oracle Database 12c Admin Install and Upgrade Accelerated Ed1
  • This course consists of the Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 1 and the Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop Ed 1 course. In this course, you will be introduced to Oracle Database Cloud Service.
  • This course will teach you about the Oracle Database architecture and you will discover how to effectively manage an Oracle Database instance. You will also be provided key information on how to install and administer Oracle Database 12c
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2

The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively manage an Oracle Database instance, configure the Oracle Network Environment and perform database maintenance.

1z0-052_Oracle Database: Administration Workshop 1 Ed 2

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức vững chắc về cơ sở dữ liệu, cũng như nắm rõ kiến trúc và các thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Thực hiện cài đặt Software Grid, Software database, tạo CSDL Oracle, quản lý người dùng, giám sát hiệu suất, và bảo mật CSDL cũng như sao lưu phục hồi dữ liệu khi có sự cố.