Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Microsoft

SaigonCTT là đối tác đào tạo ủy quyền của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions - CPLS) cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn  Microsoft – Microsoft Official Courseware (MOC), tài liệu chuẩn cùng  với đội ngũ giáo viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tế.
MCSA: SQL Sever 2012/2014 Windows Server 2014 certification qualifies you for a position as a network or computer systems administrator or as a computer network specialist, and it is the first step on your path to becoming a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).
Microsoft Specialist: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center If you're already experienced with virtualization technologies, you can expand your skills to meet future business needs with a Microsoft virtualization certification on Windows Server and Microsoft System Center technologies.
Microsoft Specialist: Windows 10 Getting certified can boost your career, and now you have another chance at success