Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Microsoft

SaigonCTT là đối tác đào tạo ủy quyền của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions - CPLS) cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn  Microsoft – Microsoft Official Courseware (MOC), tài liệu chuẩn cùng  với đội ngũ giáo viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tế.
Microsoft Specialist: Windows 10 Getting certified can boost your career, and now you have another chance at success