Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Microsoft Specialist: Windows 10

20697_Cài đặt và cấu hình Windows 10 (Implementing and Managing Windows 10)

40 giờ

 • Khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cài đặt và cấu hình Windows 10 trong môi trường doanh nghiệp. Những kỹ năng này bao gồm cách cài đặt và tùy chỉnh Windows 10, quản lý các ứng dụng, cấu hình kết nối mạng và lưu trữ.
 • Học viên cũng sẽ tìm hiểu cách thức cấu hình bảo mật dữ liệu, thiết bị, và an ninh mạng, duy trì, cập nhật và khôi phục trên Windows 10.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả các tính năng mới và quan trọng của Windows 10.
 • Cài đặt Windows 10, cấu hình Windows 10.
 • Kết nối mạng cho một thiết bị Windows 10.
 • Quản lý lưu trữ trong Windows 10.
 • Quản lý các file và máy in, quản lý ứng dụng, quản lý bảo mật dữ liệu.
 • Triển khai các tính năng để cải thiện an ninh mạng.
 • Theo dõi và cập nhật Windows 10.
 • Khôi phục các tập tin, trình điều khiển, và phục hồi Windows 10.

Microsoft Specialist: Windows 10 (MCP 70-697)

Trước khi tham dự khóa học, học viên cần có kiến thức về:

 • Các nguyên tắc cơ bản mạng, bao gồm TCP / IP, UDP, AD DS.
 • Chứng chỉ số.
 • Hiểu biết cơ bản về Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2012.
 • Hiểu biết và làm việc trên hệ điều hành Windows client (Windows 7, Windows 8).

Bài 1: Tổng quan về Windows 10

 • Giới thiệu Windows 10
 • Giao diện người dùng

Bài 2: Cài đặt Windows 10

 • Cài đặt Windows 10
 • Nâng cấp lên Windows 10

Bài 3: Cấu hình thiết bị

 • Tổng quan về công cụ cấu hình Windows 10
 • Cấu hình tùy chọn chung
 • Quản lý tài khoản
 • Sử dụng OneDrive

Bài 4: Cấu hình kết nối mạng

 • Cấu hình kết nối mạng
 • Phân giải tên miền
 • Kết nối mạng không dây
 • Tổng quan về truy nhập từ xa

Bài 5: Quản lý lưu trữ

 • Tổng quan về tùy chọn lưu trữ
 • Quản lý đĩa, phân vùng, và Volumes
 • Duy trì Đĩa và Volumes
 • Quản lý không gian lưu trữ

Bài 6: Quản lý tập tin và máy in

 • Tổng quan về hệ thống tập tin
 • Cấu hình và quản lý truy cập file
 • Cấu hình và quản lý các thư mục chia sẻ
 • Giới thiệu Work Folders
 • Quản lý máy in

Bài 7: Quản lý ứng dụng trong Windows 10

 • Tổng quan về Providing Apps to Users
 • Windows Store
 • Trình duyệt Web

Bài 8: Quản lý bảo mật dữ liệu

 • Tổng quan về Data-Related Security Threats
 • Bảo vệ dữ liệu với EFS
 • Triển khai và quản lý BitLocker

Bài 9: Quản lý bảo mật thiết bị

 • Sử dụng Security Settings để giảm thiểu các mối đe dọa
 • Cấu hình UAC
 • Cấu hình Application Restrictions

Bài 10: Quản lý an ninh mạng

 • Tổng quan về Network-Related Security Threats
 • Windows Firewall
 • Connection Security Rules
 • Windows Defender

Bài 11: Xử lý sự cố và phục hồi

 • Quản lý thiết bị và trình điều khiển
 • Phục hồi tập tin
 • Phục hồi thiết bị

Bài 12: Bảo trì Windows 10

 • Cập nhật Windows 10
 • Giám sát Windows 10
 • Tối ưu hóa hiệu suất