Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Microsoft   //  

MCSA: Windows Server 2016

MCSA: Windows Server 2016

Windows Server 2016 certification qualifies you for a position as a network or computer systems administrator or as a computer network specialist, and it is the first step on your path to becoming a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).
20740_Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
  • Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia CNTT làm việc với Windows Server, các chuyên gia chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016.
20741_Cấu hình mạng trên môi trường Windows Server 2016 (Networking with Windows Server 2016)
  • Khóa học cung cấp các kỹ năng mạng cần thiết để triển khai Windows Server 2016.
  • Bao gồm các nguyên tắc cơ bản về IP, công nghệ truy cập từ xa, và các nội dung nâng cao.

 

20742_Quản lý AD trên Windows Server 2016 (Identity with Windows Server 2016)
  • Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng về cách triển khai và cấu hình Active Directory Domain Services (AD DS) trong môi trường phân tán, cách triển khai Group Policy, cách thực hiện sao lưu và khôi phục, và cách giám sát và khắc phục sự cố các vấn đề liên quan đến Active Directory với Windows Server 2016.
  • Ngoài ra, khóa học còn trình bày cách triển khai các vai trò máy chủ Active Directory khác như: AD FS,  AD RMS và AD CS.