Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Microsoft   //  

MCSA: SQL 2016 Database Admin

MCSA: SQL 2016 Database Admin

This certification demonstrates your skills with database installation, maintenance, configuration, and provisioning tasks.
20764C_Administering a SQL Database Infrastructure
  • Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để quản trị cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu máy chủ SQL.
  • Ngoài ra, khóa học cũng phù hợp cho các cá nhân phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

 

20765C_Provisioning SQL Databases
  • Khóa học này được thiết kế để hướng dẫn sinh viên cách triển khai cơ sở dữ liệu SQL Server trong mạng nội bộ và trên SQL Azure.