Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Microsoft PowerPoint (CTT-PowerPoint1)

Microsoft PowerPoint (CTT-PowerPoint1)

10 giờ

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế các bài trình chiếu bằng Microsoft PowerPoint.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng tạo bài thuyết trình cho các kế hoạch, các buổi diễn thuyết, các cuộc họp:

 • Tạo mẫu silde khuôn mẫu theo phong cách riêng của mình để sử dụng nhiều lần.
 • Xử lý hình ảnh.
 • Cách đưa và xử lý những đoạn phim, đoạn nhạc vào bài thuyết trình.
 • Tạo các liên kết (Hyperlink) vào bài thuyết trình
 • Tạo phiên trình chiếu tùy chọn (Custom shows)
 • Tạo hiệu ứng slide, hiệu ứng đối tượng
 • Trigger cho hiệu ứng đối tượng
 • Xuất bài trình chiếu qua Word.
 • Bảo mật bài thuyết trình.
 • 1 số kỹ năng khi trình chiếu bài thuyết trình.

Học viên phải có kiến thức cơ bản  về PowerPoint:

 • Cách tạo thêm slide, tạo nền silde.
 • Cách thiết kế nội dung silde: nhập văn bản, chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật…
 • Định dạng nội dung cho silde.

Bài 1: Định dạng, nâng cao giao diện trình chiếu

 • Slide master.
 • Replace font.
 • Picture, Media.
 • Hyperlink.
 • Custom shows.

Bài 2: Thêm hiệu ứng và hoàn thiện trình chiếu

 • Transitions.
 • Amination, trigger.
 • Create Handouts.
 • Protect Presentation.
 • Skills in Presentation.