Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Công nghệ thông tin cho lãnh đạo (IT for Leader)

Công nghệ thông tin cho lãnh đạo (IT for Leader)

03 ngày

 • Chương trình CNTT cho Lãnh đạo dành cho các nhà quản lý không chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT).  
 • Chương trình này thiết lập và giới thiệu những kiến thức nền tảng của CNTT dưới góc nhìn của người lãnh đạo tổ chức và của các nhà quản lý kinh doanh.
 • Chương trình sẽ cập nhật cho người quản lý những kiến thức, công nghệ và xu hướng mới trong CNTT đang được áp dụng hiệu quả trong kinh doanh và quản lý, giúp cho người lãnh đạo hoạch định các chính sách phát triển hệ thống thông tin giúp ích cho sự phát triển của công ty.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Nắm vững được các khái niệm quan trọng của CNTT
 • Có khả năng dễ dàng nắm bắt  được xu hướng sự phát triển CNTT và các khả năng ứng dụng
 • Hiểu rõ các công nghệ hiện đang được triển khai trên thực tế và lợi ích mang tính chất định tính cho công tác quản lý nhà nước, quản lý xí nghiệp
 • Nắm vững các vấn đề liên quan tới An ninh thông tin, hoạt động viên tục, khắc phục thảm hoạ và phát triển bền vững.
 • Có được góc nhìn tổng quan về CNTT, vai trò của CNTT trong kinh doanh và quản lý, định hướng phát triển CNTT cho cơ quan/xí nghiệp của mình, lãnh đạo triển khai các chương trình tin học hóa, và ứng dụng CNTT vào quản lý, sản xuất.

Không có yêu cầu về kiến thức nền.

Phần 1: Tổng quan về hệ thống máy tính

 • Lịch sử phát triển và phân loại hệ thống máy tính.
 • Phần cứng máy tính
 • Bộ vi xử lý (CPU).
 • Bộ nhớ máy tính.
 • Thiết bị lưu trữ.
 • Thiết bị ngoại vi.
 • Làm quen với cấu trúc vật lý máy tính.
 • Hệ thống phần mềm trên máy tính
 • Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm ứng dụng.

Thực hành:

 • Giới thiệu về phần cứng máy tính
 • Sử dụng Window Explorer
 • Tạo tài khoản trong Window

Phần 2: Tổng quan về hệ thống mạng máy tính

 • Định nghĩa mạng tin học
 • Internet, lịch sử, phát triển, các thành phần đặc trưng
 • Các topology mạng, phương thức kết nối và thiết bị chính của mạng tin học
 • Mạng nội bộ (LAN) và giao thức Ethernet
 • Mạng đường dài (WAN) và các công nghệ mạng chủ yếu

Thực hành:

 • Sử dụng trình duyệt Web
 • Sử dụng Outlook
 • Sử dụng Remote Desktop Connection
 • Chia sẻ tập tin

Phần 3: Bài toán đảm bảo An ninh thông tin và phát triển bền vững

 • Khái niệm cơ bản về an toàn, bảo mật thông tin.
 • Các phương pháp bảo mật cơ bản.
 • Bảo mật thông tin trên môi trường mạng.
 • Nguy cơ từ các phần mềm độc hại

Thực hành:

 • Phân quyền cho tập tin          
 • Đặt mật khẩu an toàn
 • Sử dụng phần mềm Keypass để quản lý mật khẩu
 • HTTP và HTTPS
 • Sử dụng các tính năng bảo mật trên trình duyệt Web
 • An toàn và bảo mật Email
 • Quét virus với virustotal.com
 • Mã hóa dữ liệu với EFS

Phần 4: Xu hướng công nghệ và ứng dụng CNTT trong quản lý kinh doanh

 • Xu hướng phát triển công nghệ hiện tại.
 • Ứng dụng CNTT trong quản lý kinh doanh.

Thực hành:

 • Lưu trữ dữ liệu với Dropbox