Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Công nghệ máy chủ Server Architecture

Công nghệ máy chủ Server Architecture

40 giờ

Mục tiêu chính của khoá học:

 • Truyền tải kiến thức nền tảng về các công nghệ được thực hiện trên hệ thống máy chủ - là các máy tính với nhiều bộ vi xử lý, nhiều hệ thống chuyên dụng (subsystem) với các chức năng đảm bảo khả năng phục vụ cao cùng tính năng hoạt động liên tục 24/7.
 • Kiến thức cho phép phân tích nhu cầu ứng dụng, phân tích tính năng máy chủ liên quan tới nhu cầu ứng dụng. Qua đó hỗ trợ quyết định đầu tư, triển khai hệ thống hạ tầng máy chủ phục vụ kinh doanh.

Khoá học được thiết kế để phù hợp với:

 • Chuyên viên phát triển ứng dụng,
 • Chuyên viên phụ trách hạ tầng tính toán và lưu trữ cho doanh nghiệp,
 • Cán bộ quản lý Công nghệ thông tin của tổ chức,
 • Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên về quản trị hệ thống, quản trị mạng và quản trị Cơ sở dữ liệu.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Phân tích các đặc trưng cơ bản của một ứng dụng dưới góc nhìn của hệ thống cung cấp tài nguyên - năng lực tính toán, xử lý - lưu trữ dữ liệu.
 • Kiến thức về kiến trúc tổng quan của một máy chủ, từ vai trò, chức năng của các thành phần chính cho đến sự kết nối, vận hành giữa các thành phần này trong kiến trúc tổng thể.
 • Kiến thức và khả năng đánh giá hiệu năng (benchmarking) một hệ thống máy tính.
 • Khả năng phân tích lựa chọn máy chủ phù hợp với nhu cầu ứng dụng, có hiệu năng và giá thành đầu tư, v chi phí vận hành tối ưu.

Bài 1: Cách tiếp cận bài toán lựa chọn máy chủ  

 • Bài toán lựa chọn máy chủ và cách tiếp cận từ hướng dịch vụ

 • Phân loại các ứng dụng chính và đặc điểm chính của chúng dưới góc nhìn của hệ thống cung cấp tài nguyên tính toán và lưu trữ.

Bài 2: Kiến trúc máy chủ           

 • CPU, bộ nhớ và board mạch chủ.

Các công nghệ về CPU

Tính toán song song và song song hoá trong bộ vi xử lý.

Bộ nhớ và quản lý bộ nhớ

Bài toán ghép nối CPU, memory trong các mô hình SMP, Cluster và MPP

 • I/O và lưu trữ

Các công nghệ Bus trong máy chủ: System bus, I/O bus, InfiniBank.

Hệ thống lưu trữ trong và ngoài máy chủ

Công nghệ sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Kết nối mạng cho máy chủ và Trung tâm dữ liệu.

 • Hệ điều hành

Vai trò và cách thức quản lý của Hệ điều hành

Các kiến trúc Hệ điều hành

Quản lý bộ nhớ

Quản lý tiến trình,

Quản lý truy cập

Kiểm định chất lượng, chứng chỉ của Hệ điều hành

 • CSDL

CSDL trong các mô hình khác nhau của máy chủ: SMP, Cluster, MPP.

Bài toán xử lý song song của CSDL.

 • Tính sẵn sàng (High Availability)

Những vấn đề của bài toán đảm bảo tính sẵng sàng của hệ thống.

Các giải pháp, công nghệ đảm bảo tính sẵn sàng.

Mô hình SMP, Cluster và MPP trước nhu cầu về tính sẵn sàng.

 • Ảo hoá (Virtualization)

Lịch sử phát triển ảo hoá

Các công nghệ ảo hoá

Ưu thế và thách thức của ảo hoá.

Bài 3: Đo kiểm hiệu năng máy chủ        

 • Đo kiểm hiệu năng (Benchmarking)

Đo kiểm hiệu năng cho thành phần

Đo kiểm hiệu năng cho hệ thống

Đo kiểm cho tính toán, cho xử lý giao dịch

Thực hiện tự đo kiểm.

Bài 4: Phân tích và lựa chọn máy chủ

 • Tông chi phí đầu tư và khai thác máy chủ (Total Cost of Ownership)

 • Lựa chọn máy chủ phù hợp phục vụ ứng dụng.

Tham chiếu, kết nối nhu cầu tư ứng dụng và tính năng của máy chủ