Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Cisco   //  

CCNP Enterprise

CCNP Enterprise

A Cisco Certified Network Professional (CCNP) is a person in the IT industry who has achieved the professional level of Cisco Career Certification
ROUTE_Implementing Cisco IP Routing v2.0

ROUTE v2.0 includes major updates and follows an updated blueprint. However, note that this course does not cover all items listed on the blueprint. Some older topics have been removed or simplified, while several new IPv6 routing topics have been added. Course content has been adapted to Cisco IOS Software Release 15 and technically updated. Course also introduces new type of labs, called discovery labs. Discovery labs are instructor guided lab through which student explores new topics in an interactive way. All labs are developed only as virtual labs. To get the full course experience, you should cover everything, including Introduction, Discovery labs, Summary, and Module Self-Check.

SWITCH_Implementing cisco IP switched networks Ver 2.0

SWITCH v2.0, 5 day ILT, includes major updates and follows an updated blueprint. However, note that this course does not cover all items listed on the blueprint. Some older topics have been removed or simplified, while several new IPv6 routing topics have been added. Course content has been adapted to Cisco IOS Software Release 15 and technically updated. Course also introduces new type of labs, called discovery labs. Discovery labs are instructor guided lab through which student explores new topics in an interactive way. All labs are developed only as virtual labs. To get the full course experience, you should cover everything, including Introduction, Discovery labs, Summary, and Module Self-Check.

TSHOOT_Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks v2.0

TSHOOT v2.0 includes major updates and follows an updated blueprint. However, note that this course does not cover all items listed on the blueprint. Some older topics have been removed or simplified, while several new IPv6 routing topics have been added. Course content has been adapted to Cisco IOS Software Release 15 and technically updated. Course also introduces new type of labs, called discovery labs. Discovery labs are instructor guided lab through which student explores new topics in an interactive way. All labs are developed only as virtual labs. To get the full course experience, you should cover everything, including Introduction, Discovery labs, Summary, and Module Self-Check.

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)
  • Khoá học là một phần trong chương trình CCNP cho doanh nghiệp (CCNP Enterprise) mới của Cisco bao gồm những kỹ năng thiết yếu cho chứng chỉ CCNP Enterprise. Học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch, cấu hình và xử lý sự cố các giải pháp mạng hữu tuyến và không dây của doanh nghiệp.
  • Khoá học cũng đề cập đến cấu hình, phương thức bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp. Những bài thực hành mang tính phổ quát và thời gian luyện tập thực tế trên thiết bị sẽ giúp học viên tăng cường kỹ năng giải quyết sự cố. Ngoài ra khóa học còn trang bị kiến thức nền tảng giúp cho học viên tự tin tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế ENCOR 350-401.
The Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)
  • Khoá học là một phần trong chương trình CCNP cho doanh nghiệp (CCNP Enterprise) mới của Cisco bao gồm những kỹ năng thiết yếu cho chứng chỉ CCNP Enterprise. Học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch, cấu hình và xử lý sự cố các giải pháp mạng hữu tuyến và không dây của doanh nghiệp.
  • Khoá học cũng đề cập đến cấu hình, phương thức bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp. Những bài thực hành mang tính phổ quát và thời gian luyện tập thực tế trên thiết bị sẽ giúp học viên tăng cường kỹ năng giải quyết sự cố. Ngoài ra khóa học còn trang bị kiến thức nền tảng giúp cho học viên tự tin tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế ENCOR 350-401.