Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Security

An ninh mạng căn bản Đây là chương trình đào tạo cung cấp các kiểu thức căn bản về cách thức tấn công mạng của các hacker. Từ đó, bước đầu xây dựng giải pháp ngăn chặn đối với từng phương thức tấn công.
Chuyên viên an ninh mạng (Bảo mật hệ thống máy chủ) Chương trình đào tạo "Chuyên viên An ninh mạng" (Bảo mật hệ thống máy chủ) là khối lượng kiến thức đầy đủ về an toàn mạng máy tính, cho phép triển khai các thành phần đảm bảo an ninh cho máy chủ chạy trên các hệ điều hành Windows, Linux. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các giáo trình đào tạo của Security Certified Program (SCP), được bổ sung bởi các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm khi triển khai dịch vụ kiểm định, xâm nhập thử nghiệm cho các tổ chức doanh nghiệp và một số khóa huấn luyện cho quản trị mạng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Certified Cloud Security Professional (CCSP) The CCSP shows you have the advanced technical skills and knowledge to design, manage and secure data, applications and infrastructure in the cloud using best practices, policies and procedures established by the cybersecurity experts at (ISC)².
COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V9 (CHFIv9) CHFI v9 là một chương trình đào tạo chuyên về điều tra dấu vết Hacker do EC_Council cung cấp. CHFI bao gồm nội dung về phương pháp "xét nghiệm hiện trường" với đối tượng vừa bị tấn công (bao gồm cả phương thức lẫn công cụ dùng để xem xét thực trạng). Khóa học giúp cho học viên nhanh chóng lĩnh hội các kỷ năng xử lý các "bằng chứng số", thu thập thêm các tín hiệu, bằng chứng có giá trị pháp lý khác còn lại tại hiện trường.
CompTIA Security+ Chứng chỉ Security+ của CompTIA là chứng chỉ nền tảng giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Đây là một chứng chỉ được đánh giá cao với hơn 250.000 người được cấp chứng Người sở hữu chứng chỉ Security + được công nhận có kỹ năng xuất sắc, kiến thức và chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bảo mật.
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) The vendor-neutral CISSP certification is the ideal credential for those with proven deep technical and managerial competence, skills, experience, and credibility to design, engineer, implement, and manage their overall information security program to protect organizations from growing sophisticated attacks.
Certified Ethical Hacking (CEH v.9) A Certified Ethical Hacker is a skilled professional who understands and knows how to look for weaknesses and vulnerabilities in target systems and uses the same knowledge and tools as a malicious hacker, but in a lawful and legitimate manner to assess the security posture of a target system(s).
An Toàn Thông Tin Khóa học An Toàn Thông Tin của SaigonCTT được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp nhằm giúp học viên: • Nâng cao nhận thức ATTT của người dùng • Nhận thức được tầm quan trọng sống còn của ATTT • Nhận dạng hiểm hoạ và rủi ro ATTT • Nhận thức được các việc làm, thói quen có khả năng gây mất ATTT cho cá nhân và doanh nghiệp, giảm áp lực cho bộ phận Quản trị an ninh thệ thống.
Certified Ethical Hacking (CEH v.10) A Certified Ethical Hacker is a skilled professional who understands and knows how to look for weaknesses and vulnerabilities in target systems and uses the same knowledge and tools as a malicious hacker, but in a lawful and legitimate manner to assess the security posture of a target system(s).