Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Khóa học thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp

Khóa học thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp

SaigonCTT còn triển khai các khóa đào tạo: VMware vSphere™, CMMI, ISO 27001, Business Analysis, PPT… và các Chương trình đào tạo biên soạn riêng để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng

 

Công nghệ máy chủ Server Architecture Các công nghệ, giải pháp hiện thực trên các hệ thống máy chủ.
Công nghệ thông tin cho lãnh đạo (IT for Leader) Chương trình CNTT cho Lãnh đạo dành cho các nhà quản lý không chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Chương trình thiết lập và giới thiệu những kiến thức nền tảng của CNTT dưới góc nhìn của người lãnh đạo tổ chức và của các nhà quản lý kinh doanh. Từ đó sẽ cập nhật cho người quản lý những kiến thức, công nghệ và xu hướng mới trong CNTT đang được áp dụng hiệu quả trong kinh doanh và quản lý, giúp cho người lãnh đạo hoạch định các chính sách phát triển hệ thống thông tin giúp ích cho sự phát triển của công ty.
Microsoft PowerPoint (CTT-PowerPoint1) Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế các bài trình chiếu bằng Microsoft PowerPoint.
COBIT 5 FOUNDATION Khoá học COBIT 5.0 nền tảng trọng tâm và việc trang bị các kỹ năng nền tảng về cấu trúc và nội dung quản trị CNTT. Khoá học sẽ diễn giải các lợi ích và cách để triển khai hệ thống quản trị phục vụ mục tiêu của doanh nghiệp. Bên cạch đó khoá học cũng trang bị các cơ sở lý luận, bài học thực tiễn, các hướng dẫn giúp học viên tiếp cận một cách có hệ thống về quản trị CNTT.
An ninh mạng căn bản Đây là chương trình đào tạo cung cấp các kiểu thức căn bản về cách thức tấn công mạng của các hacker. Từ đó, bước đầu xây dựng giải pháp ngăn chặn đối với từng phương thức tấn công.
Chuyên viên an ninh mạng (Bảo mật hệ thống máy chủ) Chương trình đào tạo "Chuyên viên An ninh mạng" (Bảo mật hệ thống máy chủ) là khối lượng kiến thức đầy đủ về an toàn mạng máy tính, cho phép triển khai các thành phần đảm bảo an ninh cho máy chủ chạy trên các hệ điều hành Windows, Linux. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các giáo trình đào tạo của Security Certified Program (SCP), được bổ sung bởi các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm khi triển khai dịch vụ kiểm định, xâm nhập thử nghiệm cho các tổ chức doanh nghiệp và một số khóa huấn luyện cho quản trị mạng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
IT Helpdesk/Desk Service Bộ phận Helpdesk hỗ trợ dịch vụ IT, là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT. Việc đánh giá, đo lường những thành công của các hoạt động hỗ trợ của bộ phận IT đó là: Sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT
Python Programming Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Juniper Networks Certified Associate (Junos) This three-day course provides students with the foundational knowledge required to work with the Junos operating system and to configure Junos devices.