Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

ISC2

SaigonCTT được rất nhiều khách hàng tin tưởng và chọn là đơn vị đào tạo khóa CISSP - một  trong  những  chương  trình  đào  tạo được cấp chứng chỉ về bảo mật được thừa  nhận  rộng rãi trên toàn cầu của tổ chức Chứng chỉ quốc tế về bảo mật hệ thống thông tin (The International  Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²® . 
Certified Information Systems Security Professional - CISSP The vendor-neutral CISSP certification is the ideal credential for those with proven deep technical and managerial competence, skills, experience, and credibility to design, engineer, implement, and manage their overall information security program to protect organizations from growing sophisticated attacks.