Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

ISC2

SaigonCTT được rất nhiều khách hàng tin tưởng và chọn là đơn vị đào tạo khóa CISSP - một  trong  những  chương  trình  đào  tạo được cấp chứng chỉ về bảo mật được thừa  nhận  rộng rãi trên toàn cầu của tổ chức Chứng chỉ quốc tế về bảo mật hệ thống thông tin (The International  Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²® . 
Certified Cloud Security Professional (CCSP) The CCSP shows you have the advanced technical skills and knowledge to design, manage and secure data, applications and infrastructure in the cloud using best practices, policies and procedures established by the cybersecurity experts at (ISC)².
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) The vendor-neutral CISSP certification is the ideal credential for those with proven deep technical and managerial competence, skills, experience, and credibility to design, engineer, implement, and manage their overall information security program to protect organizations from growing sophisticated attacks.