Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

EC_Council

SaigonCTT được EC-Council lựa  chọn là đối tác đào tạo ủy quyền vào tháng 7/2011, triển khai các chương trình đào tạo về bảo mật, an ninh mạng của EC-Council như: Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), EC- Council Certified  Security  Analyst  (ECSA),  EC-Council  Certified  Secure  Programmer (ECSP)…
COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V9 (CHFIv9) CHFI v9 là một chương trình đào tạo chuyên về điều tra dấu vết Hacker do EC_Council cung cấp. CHFI bao gồm nội dung về phương pháp "xét nghiệm hiện trường" với đối tượng vừa bị tấn công (bao gồm cả phương thức lẫn công cụ dùng để xem xét thực trạng). Khóa học giúp cho học viên nhanh chóng lĩnh hội các kỷ năng xử lý các "bằng chứng số", thu thập thêm các tín hiệu, bằng chứng có giá trị pháp lý khác còn lại tại hiện trường.
Certified Ethical Hacking (CEH v.11) Với phương châm đơn giản nhưng không kém hiệu quả “Hiểu Hacker để chống hacker”, khoá học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như scan, test, hack và secure hệ thống. Những bài thực hành lab sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn khi bảo mật hệ thống. Học viên sẽ tiếp cận các kỹ thuật phòng chống như scanning và tấn công vào hệ thống thực tế mà không làm nguy hiểm đến hệ thống. Từ đó, học viên sẽ đúc kết được các kinh nghiệm phòng chống hiệu quả cho hệ thống mình.