Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT


Bản tin SaigonCTT

25

Apr-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
KHAI GIẢNG LỚP “CORE SOLUTIONS OF MS SHAREPOINT ... “Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 – Course 20331” - Sở TTTT TPHCM

24

Apr-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
FSOFT - SAIGONCTT TỔ CHỨC THI CCQT CHO CÁC KỸ SƯ ... SAIGONCTT TỔ CHỨC THI CCQT MICROSOFT VÀ ORACLE CHO CÁC KỸ SƯ CNTT CỦA FSOFT 

03

Apr-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI CCQT EC-COUNCIL ĐỐI VỚI THÍ ... HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI CCQT EC-COUNCIL ĐỐI VỚI THÍ SINH TỰ DO 

01

Apr-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
EVN SPC - SAIGONCTT khai giảng khóa đào tạo ... Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions - 20488

01

Apr-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI MICROSOFT TẠI SAIGONCTT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI MICROSOFT TRÊN HỆ THỐNG KHẢO THÍ PEARSON VUE TẠI SAIGONCTT

01

Apr-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CCQT MICROSOFT & APICS HÃNG MICROSOFT VÀ APICS CHUYỂN TỪ HỆ THỐNG KHẢO THÍ PROMETRIC SANG HỆ THỐNG KHẢO THÍ PEARSON VUE

28

Mar-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
INTEL - SAIGONCTT khai giảng khóa đào tạo ... Microsoft SharePoint 2013 Business Intelligence 

28

Mar-2015
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
SaigonCTT Khai giảng các Khóa đào tạo mới Khai giảng: Oracle OCP, Microsoft SQL, LPI202