Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT


Bản tin SaigonCTT

04

Apr-2014
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
SAIGONCTT CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO CEH V8 SAIGONCTT CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO CEH v8 – Ưu đãi 30% học phí

03

Apr-2014
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
Ưu đãi 30% dành cho khóa học CISSP Ưu đãi 30% dành cho khóa học CISSP

28

Mar-2014
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
Khóa đào tạo ngắn hạn ORACLE PARTITIONING ORACLE PARTITIONING

25

Feb-2014
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MICROSOFT MIỄN PHÍ DÀNH CHO ... KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MICROSOFT MIỄN PHÍ...

23

Dec-2013
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
Big Cloud Sale Off từ Tập đoàn DTS Ưu đãi lớn mừng Noel và năm mới 2014

11

Dec-2013
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
Công bố kết quả chương trình học bổng Hà Nội

30

Nov-2013
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
Công bố kết quả chương trình học bổng SaigonCTT công bố kết quả chương trình học bổng "Tìm kiếm tài năng trẻ DTS"

19

Nov-2013
Đào tạo công nghệ thông tin - Viện công nghệ kỹ thuật SGCTT
Học CMMI miễn phí 100% tại SaigonCTT SaigonCTT chiêu sinh khóa đào tạo CMMI. Hỗ trợ 100% học phí từ Bộ TTTT