Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Lịch khai giảng
Trang chủ   //  

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo Ngày khai giảng
Microsoft - Database
MCSA: SQL 2016 Database Admin
20765_Provisioning SQL Databases 29/09/2018 Chi tiết
20764_Administering a SQL Database Infrastructure 29/09/2018 Chi tiết
Cisco - Security
CCNA Security
Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) v2.0 28/09/2018 Chi tiết
Chương trình đào tạo Ngày khai giảng
Oracle - Database
Database oracle 12C Developer Certified Associate (OCA Developer)
Oracle Database 12c: Program with PL/SQL 29/10/2018 Chi tiết
Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)
1Z0-062_Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 22/10/2018 Chi tiết
Oracle Database 12c: Introduction to SQL 08/10/2018 Chi tiết
Oracle Database 12c: Introduction to SQL 01/10/2018 Chi tiết
Chương trình khác - Network
Juniper Networks Certified Associate Junos
Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Junos 29/10/2018 Chi tiết
EC_Council - Security
Certified Ethical Hacking - CEH v.10
CEH v10_Ethical Hacking and Countermeasures V.10 08/10/2018 Chi tiết
Cisco - Network
CCNP R&S
ROUTE_Implementing Cisco IP Routing v2.0 01/10/2018 Chi tiết
CCNA R&S
Interconnecting Cisco Networking Devices (CCNA) - Ver 3.0 01/10/2018 Chi tiết