Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Giới thiệu

Trang chủ

Chất lượng đào tạo

Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu trong việc triển khai các chương trình đào tạo tại SaigonCTT. Học viên học tại SaigonCTT phải tuân thủ các quy định học tập Quốc tế:

  •  Hệ thống chương trình đào tạo theo đúng chuẩn của chính hãng giúp học viên đạt kết quả tốt nhất.
  •  Kiểm tra lý thuyết với hình thức trắc nghiệm trực tuyến thông qua kết nối Internet với server tại Trung tâm của chính hãng. Kiểm tra thực hành định kỳ sau mỗi ngày học.
  • Học viên phải tham dự trên 70% thời lượng chương trình mới được thi cuối khóa.
  • Hỗ trợ học viên bằng nhiều hình thức như  trực tiếp từ giảng viên, đăng ký thực hành LAB miễn phí…

Sau khi hoàn tất  các khóa học, học viên sẽ  tự  tin  bước  vào các kỳ  thi lấy chứng  chỉ  quốc tế của các hãng Cisco, Oracle, Microsoft, EC-Council, LPI…